Historia

Jeden z największych na świecie producentów stali - Grupa Bohler Uddeholm A.G. powstała w 1991 roku .Ten młody koncern korzysta z kilkudziesięcioletniego doświadczenia austriackiej grupy Bohler oraz szwedzkiej grupy Uddeholm.

Od czasu połączenia koncern dynamicznie się rozwija, dzięki czemu może oferować swoje produkty na całym świecie.
Rok 2004 roku firma zakończyła z zatrudnieniem 11 800 osób, a jej obrót wyniósł 1934,0 mln Euro.

Koncern chcąc wyjść na przeciw wysokim wymaganiom swoich odbiorców, planuje rozszerzenie oferty swoich produktów i usług.