Osoby zarządzające Spółką

BOHLER UDDEHOLM POLSKA Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Kolejowa 291
DZIEKANÓW POLSKI
05-092 ŁOMIANKI

Oddział:
ul. Karola Miarki 36
41-400 MYSŁOWICE

NIP 118-09-01-661
REGON 012374889
KRS 0000071549
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 8,307,000 PLN
www.bohler-uddeholm.pl

Prezes Zarządu
Cezary Żurada
Tel.+48 22 42 92 211
Fax +48 22 42 92 222

Prokurent - Główny Księgowy
Artur Górecki
Tel. +48 22 42 92 209
Fax +48 22 42 92 222
a.gorecki@bohleruddeholm.pl

Dyrektor Działu Bohler Tool Materials
Grzegorz Krupa
tel. +48 (0) 32 77 46 241
fax. +48 (0) 32 77 46 244
gkrupa@bohler.pl

Dyrektor Działu Bohler Special Materials
Lucjan Orłowski
Tel. +48 22 42 92 206
Fax +48 22 42 92 244
orlowski@bohler.pl

Dyrektor Działu Uddeholm
Tomasz Fabisiewicz
Tel +48 22 42 92 203
Fax +48 22 42 92 266
tomasz.fabisiewicz@uddeholm.pl

Dyrektor Działu Buderus
Barbara Berger-Dutkiewicz
Tel.+48 32 77 46 228
Fax +48 32 77 46 23
barbara.berger@buderus-steel.com

Dyrektor Działu Bohler Welding Group
Jarosław Parylak
Tel +48 32 77 46 251
Fax +48 32 77 46 255
j.parylak@bohleruddeholm.pl

Dyrektor Hartowni Usługowej
Zbigniew Nowacki
Tel.+48 32 77 46 285
Fax+48 32 77 46 288
z.nowacki@bohleruddeholm.pl

Kierownik Działu Logistyki
Dorota Grossman
Tel + 48 22 42 92 217
Fax +48 22 42 92 277
d.grossman@bohleruddeholm.pl

Regional IT Manager
Marcin Osiadacz
Tel. +48 22 42 92 212
Fax +48 22 42 92 262
osiadacz@bohleruddeholm.pl