Stale Bohler

Bohler Edelstahl GmbH

Bohler Uddeholm POLSKA Sp. z o.o. jest generalnym przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem w Polsce produktów austriackiej stalowej Grupy Bohlera. Kluczową rolę w Grupie odgrywa huta Bohler Edelstahl GmbH zlokalizowana w Kapfenbergu. Zakład metalurgiczny Huty produkuje materiał wyjściowy dla całej grupy Bohlera w ilości ok 250 gatunków materiałów, które znajdziemy w trzech grupach produktów: stalach narzędziowych, szybkotnących i stalach specjalnych. Produkty materiałowe dla klientów produkowane są w zakładach Bohlera według ich specyfiki produkcyjnej.


Huta Bohler Edelstahl GmbH produkuje pręty (okrągłe, płaskie i kształtowe), odkuwki kute swobodnie i kute matrycowo (głównie dla lotnictwa).
Huta Bohler Bleche GmbH produkuje wyroby tylko w postaci blach krzyżowo-walcowanych.
Zakład Bohler Profil specjalizuje się w produkcji specjalnych profili kształtowych.
Wszystkie produkty Bohlera charakteryzuje wysoka jakość i własności dedykowane dla spełnienia wymagań stawianych przez producentów narzędzi lub komponentów.


Huta Bohler Edelstahl jest firmą z najwyższą pozycją w świecie metalurgii, z ponad 150 letnią tradycją, z najnowocześniejszą technologią, wiedzą i z potencjałem rozwojowym.
Procesy metalurgiczne wytopu materiałów oparte są w na technologii EAF/VOD i dla stali specjalnych na technologii VIM.
Procesy przetopu materiałów oparte są na technologii: przetopu elektrożużlowego (ESR/ PESR) i przetopu próżniowego (VAR).
Dla pewnych gatunków stali wysokostopowych narzędziowych i szybkotnących stosowana jest technologia metalurgii proszków Bohler Microclean.


Wykorzystując wiedzę i możliwości w technice metalurgii proszków, huta Bohler Edelstahl oferuje swoim klientom proszki do zastosowania w nowoczesnej technice wytwarzania przyrostowego (Additive Manufacturing).


Przedstawicielstwo Bohlera w Polsce oferuje Państwu sprzedaż naszych produktów i profesjonalne doradztwo techniczne.

Więcej informacji o naszych stalach na stronie www.bohler.pl